I de første 3 måneder undervises der blandt andet i forskellige grundlæggende regler, som gælder i arbejdet med de indsatte. De følgende 2 ugers praktik er "sidemandsoplæring" i et fængsel. Her vil en erfaren fængselsbetjent følge dig tæt og lære dig en række praktiske arbejdsopgaver samt undervise dig i nogle grundlæggende love og regler omkring arbejdet.

Den praktiske del af uddannelsen er meget vigtig. Det er her, du for alvor kommer ud og prøver kræfter med jobbet. I løbet af praktikperioderne vil du især lære, hvordan de mange forskellige arbejdsopgaver udføres i praksis.

Den teoretiske del af uddannelsen foregår på vores uddannelsescenter i Birkerød på Sjælland. Her får du undervisning i de overordnede principper og regler for, hvordan det daglige arbejde skal udføres, og i de indsattes vilkår og muligheder under afsoningen. Gennem foredrag, undervisning, gruppearbejde og selvstudier opnår du viden og forståelse for Kriminalforsorgen og fængselsbetjentens rolle og for de indsatte og deres situation.

Uddannelsens forløb

Her har du et samlet overblik over det 3-årige uddannelsesforløb:

1. uddannelsesår

  • 3 måneders undervisning på uddannelsescenteret, heraf 2 ugers lokalt introforløb (fra begyndelsen af uddannelsesforløbet)
  • 9 måneders praktisk uddannelse i fængsel/arresthus, hvoraf de første 2 uger vil være praktisk oplæring.

2. uddannelsesår

  • 2 måneders undervisning på uddannelsescenteret
  • 10 måneders praktisk uddannelse i fængsel/arresthus

3. uddannelsesår

  • 3 måneders undervisning på uddannelsescenteret
  • 9 måneders praktisk uddannelse i fængsel/arresthus

Skoledagene på uddannelsescenteret ser således ud: mandag-torsdag 08.05-15.35 og fredag 08.05-11.35, og der er mødepligt. I perioderne med praktisk uddannelse vil der derudover i alt blive tilrettelagt 8 ugers såkaldt "virksomhedsforlagt undervisning" (VFU).

Du optjener ferie under hele uddannelsen, men feriedage afholdes kun under den praktiske uddannelse.