Der kan søges når:

• Den pårørende ikke selv har
  mulighed for at betale udgifter
  til transporten

• Det drejer sig om besøg af den
   indsattes egne børn, bonus børn
   eller børn, som den indsatte
  
har en særlig tæt relation til

• Den indsatte har haft en relation
   til barnet inden indsættelsen

• Den indsatte opholder sig i et
  arresthus eller fængsel

• Den indsatte ikke er i regelmæssig
  udgang. Der kan dog være særlige
  situationer, hvor
transportstøtte
  alligevel ydes

• Transportudgiften er over 100 kr.

 

Hent ansøgningsskema her

Hent transportbilag her

Udskriv vejledning