Hvordan adresseres breve?

Klientens fulde navn
Fødselsdato
Frodesdalsvej 3
8700 Horsens