Besøgstider:

 

   Mandag  Tirsdag  Onsdag Torsdag  Fredag
9:00-10:30 Advokat/Politi  Advokat/Politi  LUKKET  LUKKET   
10:30-14:15  Arresten  Arresten  LUKKET  LUKKET   
12:30-14:15  Arresten  Arresten  LUKKET  LUKKET   
13:00-14:45  Arresten  Arresten LUKKET  LUKKET   
16:00-17:00 Afdeling D Afdeling C LUKKET  LUKKET  Afdeling B
16:15-17:15 Afdeling D Afdeling C LUKKET  LUKKET  Afdeling B
17:45-18:45 Afdeling D Afdeling C LUKKET  LUKKET  Afdeling B
18:00-19:00 Afdeling D Afdeling C LUKKET  LUKKET  Afdeling B
19:30-20:30 Afdeling D Afdeling C LUKKET  LUKKET  Afdeling B
19:45-20:45 Afdeling D Afdeling C LUKKET  LUKKET  Afdeling B

 

  Lørdag Søndag
9:00-10:45 Afdeling D Arresten
9:15-11:00 Afdeling D Arresten
11:30-13:15 Afdeling B Afdeling C
11:45-13:30 Afdeling B Afdeling C
14:15-16:00 Afdeling C Afdeling B
14:30-16:15 Afdeling C Afdeling B
16:45-18:30 Arresten Afdeling D
17:00-18:45 Arresten Afdeling D

 

Afdeling E

 Mandag  Tirsdag  Onsdag  Fredag  Weekend og helligdage
 15.30 – 17.00  15.30 – 17.00  15.30 – 17.00  15.30 – 17.00  08.45 – 10.45
 17.20 – 18.50  17.20 – 18.50  17.20 – 18.50  17.20 – 18.50  11.15 – 13.15
 19.10 – 20.40  19.10 – 20.40  19.10 – 20.40  19.10 – 20.40  13.45 – 15.45
         16.15 – 18.15