For at blive optaget på uddannelsen som fængselsbetjent skal du:

 • være mindst 21 år gammel
 • være lovlydig – det vil sige respektere og overholde gældende love og regler (Kriminalforsorgen kontrollerer Kriminalregisteret og vurderer eventuelle lovbrud)
 • have indfødsret i EØS (alle EU-lande samt Norge, Island og Liechtenstein).
 • være i god fysisk form og have et godt helbred
 • have studiekompetence, der kan være opnået på en af følgende måder:
  • Du har en erhvervsuddannelse, hvor fagene dansk, samfundsfag og engelsk indgår
  • Du har en anden sammenlignelig uddannelse
  • Du har dansk niveau C, samfundsfag niveau C, engelsk niveau C samt et valgfag på C niveau og mindst 3 års erhvervserfaring
  • Du har handelsskolernes Grunduddannelse (HG 2) og mindst tre års erhvervserfaring
  • Du har gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX eller HTX)
  • Du har det gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
  • Du har et realkompetencebevis fra VUC med opfyldelse af ovenstående punkts faglige mål

 

Ønsker du at opkvalificere dine studiekompetencer for at kunne opfylde adgangskravene, kan vi henvise til dit lokale VUC. Her kan du få en individuel kompetencevurdering, som er gratis, og som kan give dig en oversigt over dit niveau af viden, færdigheder og kompetencer, som du har erhvervet igennem studier eller erhvervsarbejde. Du kan finde yderligere information om dit lokale VUC og realkompetencevurdering på www.vuc.dk.

Herudover vil der blive lagt vægt på, at du har relevante personlige erfaringer og kvalifikationer. Det kan være højskoleophold, frivilligt arbejde i eksempelvis humanitære og sociale organisationer, udenlandsrejser etc.